Novinky

01.08.2017 10:49

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod.

Těšíme se na Vás.

31.07.2017 17:57

Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli

Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů:

 • Začínáme s Excelem
 • Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce
 • Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách
 • Kontingenční tabulky
 • Makra bez programování

Více na ittrochujinak.cz

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017)
- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vnitřní předpisy Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Další předpisy SVŠES

 • Směrnice rektorky SR-01/2015 Řízení předpsů -  PDF verze
 • Směrnice rektorky SR-02/2015 Organizační řád - PDF verze
 • Směrnice rektorky SR-03/2015 Organizace odborné praxe - PDF verze
 • Směrnice rektorky SR-04/2015 bakalářské a diplomové práce
 • Směrnice rektorky SR-05/2015 Bezpečnostní politika - PDF verze
 • Směrnice kvestora SK-01/2015 Spisový a skartační řád - PDF verze

Příkazy rektorky, prorektora a kvestora

 •  Příkaz rektorky PR-01/2016 Přijímání uchazečů pro AR 2016/2017 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-02/2016 Státní závěrečné zkoušky konané v zimním semestru AR 2015/2016 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-03/2016 Uzavírání smluv o poskytnutí vzdělání (studia za úplatu) pro AR 2016/17 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-04/2016 Státní závěrečné zkoušky konané v letním semestru AR 2015/2016 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-05/2016 Poplatky spojené se studiem v AR 2016/17 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-06/2016 Státní závěrečné zkoušky konané v zimním semestru AR 2016/2017 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-01/2017 Přijímání uchazečů pro AR 2017/2018 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-02/2017 Uzavírání smluv o poskytnutí vzdělání (studia za úplatu) pro AR 2017/2018 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-03/2017 Státní závěrečné zkoušky konané v letním semestru AR 2017/2018 - PD F verze

Zákon o vysokých školách