Novinky

19.06.2017 12:40

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vnitřní předpisy Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Další předpisy SVŠES

 • Směrnice rektorky SR-01/2015 Řízení předpsů -  PDF verze
 • Směrnice rektorky SR-02/2015 Organizační řád - PDF verze
 • Směrnice rektorky SR-03/2015 Organizace odborné praxe - PDF verze
 • Směrnice rektorky SR-04/2015 bakalářské a diplomové práce
 • Směrnice rektorky SR-05/2015 Bezpečnostní politika - PDF verze
 • Směrnice kvestora SK-01/2015 Spisový a skartační řád - PDF verze

Příkazy rektorky, prorektora a kvestora

 •  Příkaz rektorky PR-01/2016 Přijímání uchazečů pro AR 2016/2017 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-02/2016 Státní závěrečné zkoušky konané v zimním semestru AR 2015/2016 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-03/2016 Uzavírání smluv o poskytnutí vzdělání (studia za úplatu) pro AR 2016/17 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-04/2016 Státní závěrečné zkoušky konané v letním semestru AR 2015/2016 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-05/2016 Poplatky spojené se studiem v AR 2016/17 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-06/2016 Státní závěrečné zkoušky konané v zimním semestru AR 2016/2017 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-01/2017 Přijímání uchazečů pro AR 2017/2018 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-02/2017 Uzavírání smluv o poskytnutí vzdělání (studia za úplatu) pro AR 2017/2018 - PDF verze
 • Příkaz rektorky PR-03/2017 Státní závěrečné zkoušky konané v letním semestru AR 2017/2018 - PD F verze

Zákon o vysokých školách