Novinky

20.10.2017 12:12
Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky?  Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.
19.10.2017 13:20
V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development. Těšíme se na Vaši účast.
12.10.2017 13:21
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý? Těšíme se na Vaši účast.  
09.10.2017 12:50
Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme do 12. října 2017. Přijímáme do Bc. oborů Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Ing. oborů Strategický management, Management firemních financí, Management v mezinárodním...
09.10.2017 12:03
Vážení studenti, vyhlašujeme hlasování pro exkurzi a mimoškolní aktivity na akademický rok 2017/2018. Informace o výběru a přihlášení naleznete zde.
07.10.2017 11:12
Ve čtvrtek 12. 10. 2017  od 15:30 do 18:30 pro Vás otevíráme kurz, kde se dozvíte základní informace a budete moci vznášet dotazy. Přibližný obsah kurzu najdete na http://www.ittrochujinak.cz/ms-word/tipy-a-triky/ . Obsah bude přizpůsoben požadavkům účastníků. Více informací
18.09.2017 08:58
Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 14:00 do 18:00 hod. Těšíme se na Vás.
31.08.2017 13:50
V průběhu září jsme Vám k dispozici v pracovních dnech (pondělí až středa od 9:00 do 15:30 hodin, ve čtvrtek od 9:00 do 18:00, v pátek od 9:00 do 14:30 hodin). Můžete nás navštívit osobně, zatelefonovat (284840027, 284841027) či poslat e-mail (info@svses.cz). Výuka v zimním semestru ak. roku...
31.07.2017 17:57
Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli.  Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů: Začínáme s Excelem Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách Kontingenční tabulky Makra bez programování Více na ittrochujinak.cz
04.07.2017 09:25
Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů. - Manažer (4. - 29. 9. 2017) - Time management (5. - 6. 9. 17) - MBTI (12. - 13. 9. 2017) a další ... http://www.svses.cz/studium/kurzy/  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Příkaz rektorky PR 01/2015 * PDF dokument

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

  Garant předpisu: Schválil(a):
Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D.
Funkce: kvestor rektorka
Datum: 2. 1. 2015 2. 1. 2015
Podpis:  Ing. Milan Hála, v. r. Ing. Lucie Marková, Ph.D., v. r. 
Platnost od: 1. 1. 2015 Platnost do: 31. 8. 2016
Účinnost od: 1. 1. 2015 Účinnost do: 31. 8. 2016
Řízená kopie č.: Otisk razítka a podpis:
Není-li výtisk tohoto předpisu na první straně opatřen originálem razítka SVŠES a podpisem garanta předpisu, není řízeným předpisem.

 

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Čl. 1

 

1) Tento příkaz stanovuje podmínky pro přijímání uchazečů v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění.

(2) Tento příkaz stanovuje podmínky pro přijímání uchazečů pro akademický rok 2015/2016.

 

ČÁST DRUHÁ
Zahájení studia v akademickém roce 2015/216

Čl. 2

 

(1) V akademickém roce bude zahájeno studium v únoru a září.

(2) V únoru 2015 bude zahájeno studium v kombinované formě navazujícího magisterského studia ve specializacích:

 • Strategický management
 • Management firemních financí

(3) V září 2015 bude zahájeno studium v následujících oborech a specializacích

 • bakalářské studium
  • prezenční forma
   • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
   • Management organizací
   • Účetnictví
  • kombinovaná forma
  • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
  • Management organizací
  • Účetnictví
 • navazující magisterské studium
 • prezenční forma
  • Strategický management
  • Management v mezinárodním podnikání
 • kombinovaná forma
 • Strategický management
 • Management firemních financí
 • Management v mezinárodním podnikání

 

Čl. 3
Maximální počty přijímaných uchazečů

 

(1) Maximální počty uchazečů přijímané do bakalářského studia:

 • prezenční forma
  • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání – 26
  • Management organizací – 26
  • Účetnictví – 26
 • kombinovaná forma
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání – 26
 • Management organizací – 26
 • Účetnictví – 26

(2) Maximální počty uchazečů přijímané do bakalářského studia:

 • prezenční forma
  • Strategický management – 26
  • Management v mezinárodním podnikání – 26
 • kombinovaná forma
 • Strategický management – 52
 • Management firemních financí – 52
 • Management v mezinárodním podnikání – 52

(3) V případě nerovnoměrného zájmu uchazečů mohou být maximální počty v jednotlivých oborech a specializacích přesunuty.

(4) V případě nedostatečného zájmu o některé obory či specializace nemusí být tyto obory a specializace otevřeny.

 

Čl. 4
Podmínky pro přijetí

 

(1) Základní podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

(2) Základní podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo libovolném vyšším studijním programu.

(3) Přijímací řízení se zahajuje na základě podané přihlášky do příslušného studijního programu.

(4) Poplatek za konání přijímacího řízení činí 500,00 Kč jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském studijním programu. Poplatek lze uhradit bezhotovostně na účet KB číslo 3640180277/0100, složenkou nebo v hotovosti při osobním podání přihlášky. Doklad (jeho kopii) o převodu poplatku vylepte na vyznačené místo v přihlášce. Absolventi bakalářského studia na SVŠES poplatek spojený s přijímacím řízením do navazujícího magisterského studijního programu nehradí.

(5) Přihlášky se podávají na tiskopise SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo na tiskopise SVŠES, který je dostupný na webových stránkách SVŠES. Přihlášku je možné podat osobně či poštou.

(6) Absolventy VOŠ lze přijmout do druhého ročníku s upraveným studijním plánem.

(7) Absolventy či studenty VŠ lze přijímat i mimo stanovené termíny přijímacího řízení. Bližší podmínky stanovuje Studijní a zkušební řád SVŠES.

 

Čl. 5
Přijímací pohovor

 

(1) Studenti jsou ke studiu přijímáni na základě profesně zaměřeného přijímacího pohovoru.

(2) Absolventi bakalářského studia na SVŠES jsou do navazujícího magisterského studia přijímáni bez přijímacího pohovoru.

 

Čl. 6
Termíny

 

(1) Zahájení studia v únoru 2015

a)     termíny pro podání přihlášek
·       do 31. 1. 2015

b)     termíny přijímacích pohovorů
·       od 2. 2. 2015 do 11. 2. 2015

(2) Zahájení studia v září 2015

a)     termíny pro podání přihlášek

·       I. termín do 30. 5. 2015
·       II. termín do 10. 7. 2015
·       III. termín do 25. 9. 2015

b)     termíny přijímacích pohovorů

·       I. termín – 15. – 19. 6. 2015
·       II. termín – průběžně do 13. 7. – 28. 8. 2015
·       III. termín – průběžně do 1. – 30. 9. 2015

(3) Konkrétní termín přijímacího pohovoru je uveden v pozvánce k přijímacímu řízení. Termíny lze sjednat individuálně.

(4) Dny otevřených dveří se budou konat vždy ve čtvrtek, a to 8. 1. 2015, 5. 2. 2015, 12. 3. 2015, 16. 4. 2015, 14. 5. 2015, 18. 6. 2015 (vždy od 14.00 do 18.00 hod.), 9. a 23. 7. 2015, 6. a 20. 8. 2015 (vždy od 10.00 do 14.00 hod.),

 

ČÁST TŘETÍ
Závěrečné ustanovení

Čl. 7

 

(1) Tyto podmínky pro přijímání uchazečů pro akademický rok 2015/2016 byly projednány a schváleny na jednání Akademické rady SVŠES dne 9. 12. 2014.

(2) Tento příkaz nabývá platnosti dnem podpisu rektorkou a jeho účinnost byla stanovena na 1. 1. 2015.