Novinky

11.12.2017 13:31

Vážení studenti,
budoucí absolventi bakalářského studia,
od února 2018 pro Vás otevíráme navazující magisterské studium ve specializacích:
• Strategický management
• Management firemních financí


Přihlášku můžete podat kdykoliv na studijní oddělení, ale nejpozději do 31. ledna 2018.
Přijímací řízení (podpis smlouvy o vzdělání) proběhne po Vašem úspěšném vykonání SZZ, tedy po 19. lednu 2018.
Výuka
bude probíhat každé pondělí od 12:00 do 18:45 hodin a v jedné až dvou sobotách.
Prvním výukovým dnem bude pondělí 12. února 2018.

Těšíme se na Vás

07.12.2017 08:58

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením

Realizace projektu

 • Na základě výběrové řízení byla zakoupena výpočetní technika pro členy realizačního týmu a pro provoz sítě.
 • Byl zakoupen software (Windows, Office, autorský systém ProAuthor a další), rovněž na základě výběrového řízení, a byl nainstalován na počítače členů realizačního týmu.
 • Byl zakoupen server a byl na něj nainstalován operační systém Linux. Byl zprovozněn a nastaven LMS Moodle a bylo nastaveno jeho automatické zálohování.
 • V říjnu 2006 proběhly dva prezenční kurzy pro autory a pracovníky technické a metodické podpory s názvy "Úvod do e-learningu" a "Metodika autorské práce". Pro autory byl uspořádán workshop o práci v prostředí autorského systému ProAuthor.
 • Od listopadu do března všichni členové realizačního týmu studovali e-learningové kurzy "Úvod do distančního vzdělávání I a II ", který pro ně otevřel partner projektu Západočeská univerzita v Plzni.
 • Pracovníci Katedry matematiky a informačních technologií byli proškoleni ve tvorbě animací pomocí programu Macromedia Flash 8 a v práci s programem Adobe Captivate.
 • V rámci publicity a propagace byl vyroben plakát s informacemi o projektu. Plakát byl umístěn do prostoru schodiště, kudy prochází každý, kdo přichází do budovy. Pravidelně vycházejí články s informacemi o projektech v našem školním časopise Lindnerova 1 SVŠES. Byly zveřejněny informace o projektu na některých webových stránkách, které jsou určeny pro lidi s tělesným postižením.
 • Již proběhlo osm kontrolních dnů, kdy jednotliví autoři porovnali mezi sebou své rozpracované kurzy a načerpali nové poznatky a nápady pro vylepšení svých kurzů. Kontrolních dnů se zúčastnují i zástupci partnera ze ZČU, kteří přinášejí cenné poznámky.
 • Byl úspěšně vyřešen problém s převodem kurzů z autorského systému do LMS systému Moodle a podařilo se opravit i některé drobné chyby v převodu.
 • Na serveru byla zveřejněna a zpřístupněna široké veřejnosti ukázka vytvářených kurzů.
 • Odborníci na distanční vzdělávání ze Západočeské Univerzity oponovali kurzy. Autoři zapracovali jejich připomínky.
 • Mgr. Jarmila Helmanová a Ing. Milan Hála přednesli příspěvek na mezinárodní konferenci "Konkurenceschopnost jako produkt inovací v celoživotním vzdělávání Silesian moodle moot 2007" s tématem Moodle a autoři, kteří nejsou zdatní v užívání výpočetní techniky.
 • 22. 10. byl záhájen pilotní běh obou kurzů.
 • V bezbariérové počítačové učebně proběhly úvodní tutoriály s účastníky pilotního běhu kurzů.
 • TNS AISA zpracovala pro potřeby projektu průzkum Vzdělávací potřeby osob samostatně výdělečně činných.
 • Realizoval se průzkum o vzdělávacích potřebách osob samostatně výdělečně činných se zaměřením na osoby s postižením. Jeho výsledky budou prezentovány na konferenci.
 • 22. 10. byl záhájen pilotní běh obou kurzů.
 • Pro větší zájem jsme prosloužili pilotní testování kurzů.
 • Ukončili jsme pilotní běh kurzů. Úspěšným absolventům jsme rozeslali certifikáty O úspěšném absolvování kurzu
 • 27. 6. úspěšně proběhla konference "E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením", která přinesla mnoho zajímavých podnětú pro vzdělávání tělesně postižených.
 • Ing. Lenka Fulínová propagovala projekt na vědecké konferenci v "Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost" konané v Ústí nad Labem