Novinky

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

12.10.2017 13:21

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý?

Těšíme se na Vaši účast.
 
09.10.2017 12:50

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme do 12. října 2017. Přijímáme do Bc. oborů Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Ing. oborů Strategický management, Management firemních financí, Management v mezinárodním podnikání.

Přihlášku můžete podat osobně, poštou či e-mailem. Po podání přihlášky si s Vámi dohodneme termín přijímacího pohovoru.

09.10.2017 12:03

Vážení studenti,

vyhlašujeme hlasování pro exkurzi a mimoškolní aktivity na akademický rok 2017/2018.

Informace o výběru a přihlášení naleznete zde.

07.10.2017 11:12

Ve čtvrtek 12. 10. 2017  od 15:30 do 18:30 pro Vás otevíráme kurz, kde se dozvíte základní informace a budete moci vznášet dotazy. Přibližný obsah kurzu najdete na http://www.ittrochujinak.cz/ms-word/tipy-a-triky/ . Obsah bude přizpůsoben požadavkům účastníků. Více informací

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

 

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením

Program konference

8:30 až 9:00

registrace

9:00

slavnostní zahájení
konferenci zahájí rektorka SVŠES Ing. Lucie Marková

9:20

Zkušenosti z projektu E-learningové kurzy z úèetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením
Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála

1. blok  

Lidé s postižením ve společnosti
moderuje RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D. 

9:35

Co víme o lidech se zdravotním postižením
Jaroslav Winter

9:55

Osobnost jedince s postižením a patopsychologie postižení
doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

10:15

The Barriers to Employment for People with Disabilities
prof. Dr.hab.oec. Marga Živitere

10:35 až 11:10

přestávka, občerstvení

2. blok  

Vzdělávání postižených a e-learning
moderuje doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

11:10

Studium bez bariér aneb Systemizace studia se specifickými požadavky
RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.

11:30

Ekonomika vzdělávání žákù se speciálními vzdělávacími potřebami
Ing. Radka Pešková, Ph.D.

11:45

Špecifiká aplikácie IKT s postihnutým žiakom v inkluzívnom školskom prostredí
PaedDr. Veronika Gabaňová, PaedDr. Barbora Kováčová, Ph.D.

12:00

Zkušenosti s tvorbou a tutorováním kurzu Daňová evidence
Ing. Lenka Fulínová

12:15

Zkušenosti z pilotního běhu vzdìlávání zdravotnì postižených s využitím e-learningu
Ing. Eva Holínská

12:30

Zkušenosti s přípravou e-learningového kurzu pro zájemce z řad osob s handicapem a možnosti výuky sluchově postižených
Ing. Eva Chmátalová, CSc.

12:45 až 13:30

přestávka, občerstvení

3. blok 

E-learning a IT v dalším vzdělávání
moderuje Ing. Jan Hán, Ph.D.

13:30

E-learning in Life Long Education
Spec. Cem Iik

13:45

Zkušenosti s realizací kombinovaného vzdělávání, výhody a nevýhody e-learningu
Ing. Jitka Vlčková

14:00

Prezentácia výsledkov projektu zameraného na tvorbu elektronických učebných materiálov
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PaedDr. Ján Záhorec

14:15

Zamyšlení nad úlohou e-learningu při výuce práva
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.

14:30

E-learningové kurzy v dalším vzdělávání na SVŠES
Ing. Milan Hála, Mgr. Jarmila Helmanová, Mgr. Věra Hudečková

14:45

Onlinelearning – studium odkudkoli, kdykoli
Mgr. Hana Urbanová

15:00

Ukončení konference