Novinky

19.06.2017 12:40

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

01.06.2017 10:29

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

18.04.2017 15:04

Nový kurz. Přijďte zjistit, jak naučit MS Excel, aby dělal rutinní práce za Vás. Termíny kurzu 15. 5. 2017 a 25. 5. 2017, vždy od 17:00. Více informací o kurzu

Další kurzy. V květnu otevíráme i další kurzy z Excelu a Wordu. Více informací o kurzech a termínech 
 

11.04.2017 09:05

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Richard Kolbe, vedoucí kreativního oddělení ve společnosti Leo Burnettna s přednáškou na téma Tvorba kreativní reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

07.04.2017 11:30

V týdnu od 10. dubna 2017 navštíví naši školu paní Luisa Esteban z partnerské školy ve Španělsku, která se soustřeďuje na účetnictví a finance a získala titul Ph.D. za výzkum v oblasti genderových studií a zastoupení žen v nejvyšších manažerských pozicích.

Více informací na http://www.svses.cz/studium/zahranicni-spoluprace/hoste/zaragoza

03.04.2017 09:52

Milí studenti, spolužáci, kamarádi, pojďte se s námi pobavit, odpočinout si, hodit starosti za hlavu a společně si užít na Laser Game

Více informací najdete zde.

27.03.2017 15:05

V pondělí 3. 4. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Milan Šmid z Asociace pracovníků v regeneraci s přednáškou na téma Ekonomické aspekty provozu wellness zařízení.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 >>

E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením

Program konference

8:30 až 9:00

registrace

9:00

slavnostní zahájení
konferenci zahájí rektorka SVŠES Ing. Lucie Marková

9:20

Zkušenosti z projektu E-learningové kurzy z úèetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením
Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála

1. blok  

Lidé s postižením ve společnosti
moderuje RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D. 

9:35

Co víme o lidech se zdravotním postižením
Jaroslav Winter

9:55

Osobnost jedince s postižením a patopsychologie postižení
doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

10:15

The Barriers to Employment for People with Disabilities
prof. Dr.hab.oec. Marga Živitere

10:35 až 11:10

přestávka, občerstvení

2. blok  

Vzdělávání postižených a e-learning
moderuje doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

11:10

Studium bez bariér aneb Systemizace studia se specifickými požadavky
RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.

11:30

Ekonomika vzdělávání žákù se speciálními vzdělávacími potřebami
Ing. Radka Pešková, Ph.D.

11:45

Špecifiká aplikácie IKT s postihnutým žiakom v inkluzívnom školskom prostredí
PaedDr. Veronika Gabaňová, PaedDr. Barbora Kováčová, Ph.D.

12:00

Zkušenosti s tvorbou a tutorováním kurzu Daňová evidence
Ing. Lenka Fulínová

12:15

Zkušenosti z pilotního běhu vzdìlávání zdravotnì postižených s využitím e-learningu
Ing. Eva Holínská

12:30

Zkušenosti s přípravou e-learningového kurzu pro zájemce z řad osob s handicapem a možnosti výuky sluchově postižených
Ing. Eva Chmátalová, CSc.

12:45 až 13:30

přestávka, občerstvení

3. blok 

E-learning a IT v dalším vzdělávání
moderuje Ing. Jan Hán, Ph.D.

13:30

E-learning in Life Long Education
Spec. Cem Iik

13:45

Zkušenosti s realizací kombinovaného vzdělávání, výhody a nevýhody e-learningu
Ing. Jitka Vlčková

14:00

Prezentácia výsledkov projektu zameraného na tvorbu elektronických učebných materiálov
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PaedDr. Ján Záhorec

14:15

Zamyšlení nad úlohou e-learningu při výuce práva
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.

14:30

E-learningové kurzy v dalším vzdělávání na SVŠES
Ing. Milan Hála, Mgr. Jarmila Helmanová, Mgr. Věra Hudečková

14:45

Onlinelearning – studium odkudkoli, kdykoli
Mgr. Hana Urbanová

15:00

Ukončení konference