Novinky

11.12.2017 13:31

Vážení studenti,
budoucí absolventi bakalářského studia,
od února 2018 pro Vás otevíráme navazující magisterské studium ve specializacích:
• Strategický management
• Management firemních financí


Přihlášku můžete podat kdykoliv na studijní oddělení, ale nejpozději do 31. ledna 2018.
Přijímací řízení (podpis smlouvy o vzdělání) proběhne po Vašem úspěšném vykonání SZZ, tedy po 19. lednu 2018.
Výuka
bude probíhat každé pondělí od 12:00 do 18:45 hodin a v jedné až dvou sobotách.
Prvním výukovým dnem bude pondělí 12. února 2018.

Těšíme se na Vás

07.12.2017 08:58

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

04.12.2017 14:35

Darujte si, Vašim známým, přátelům či kolegům k Vánocům radost z poznání nového v příjemné přátelské atmosféře na začátku roku 2018. Více informací

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

16.11.2017 13:24

Vážení studenti,
do konce října probíhalo hlasování s výběrem exkurze, kdy nejvyšší počet hlasů dostala automobilka Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
Termín vybrané exkurze jsme pro vás naplánovali na úterý 28. 11. 2017.

Více informací naleznete na intranetu školy.

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

20.10.2017 12:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením

Program konference

8:30 až 9:00

registrace

9:00

slavnostní zahájení
konferenci zahájí rektorka SVŠES Ing. Lucie Marková

9:20

Zkušenosti z projektu E-learningové kurzy z úèetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením
Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála

1. blok  

Lidé s postižením ve společnosti
moderuje RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D. 

9:35

Co víme o lidech se zdravotním postižením
Jaroslav Winter

9:55

Osobnost jedince s postižením a patopsychologie postižení
doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

10:15

The Barriers to Employment for People with Disabilities
prof. Dr.hab.oec. Marga Živitere

10:35 až 11:10

přestávka, občerstvení

2. blok  

Vzdělávání postižených a e-learning
moderuje doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

11:10

Studium bez bariér aneb Systemizace studia se specifickými požadavky
RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.

11:30

Ekonomika vzdělávání žákù se speciálními vzdělávacími potřebami
Ing. Radka Pešková, Ph.D.

11:45

Špecifiká aplikácie IKT s postihnutým žiakom v inkluzívnom školskom prostredí
PaedDr. Veronika Gabaňová, PaedDr. Barbora Kováčová, Ph.D.

12:00

Zkušenosti s tvorbou a tutorováním kurzu Daňová evidence
Ing. Lenka Fulínová

12:15

Zkušenosti z pilotního běhu vzdìlávání zdravotnì postižených s využitím e-learningu
Ing. Eva Holínská

12:30

Zkušenosti s přípravou e-learningového kurzu pro zájemce z řad osob s handicapem a možnosti výuky sluchově postižených
Ing. Eva Chmátalová, CSc.

12:45 až 13:30

přestávka, občerstvení

3. blok 

E-learning a IT v dalším vzdělávání
moderuje Ing. Jan Hán, Ph.D.

13:30

E-learning in Life Long Education
Spec. Cem Iik

13:45

Zkušenosti s realizací kombinovaného vzdělávání, výhody a nevýhody e-learningu
Ing. Jitka Vlčková

14:00

Prezentácia výsledkov projektu zameraného na tvorbu elektronických učebných materiálov
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PaedDr. Ján Záhorec

14:15

Zamyšlení nad úlohou e-learningu při výuce práva
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.

14:30

E-learningové kurzy v dalším vzdělávání na SVŠES
Ing. Milan Hála, Mgr. Jarmila Helmanová, Mgr. Věra Hudečková

14:45

Onlinelearning – studium odkudkoli, kdykoli
Mgr. Hana Urbanová

15:00

Ukončení konference