Novinky

22.01.2018 11:58
Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 14:00 do 18:00 hod. Těšíme se na Vás.
02.01.2018 11:50
V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipiňskiego w Kielcach
Fakulta sociálných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mezinárodní vědecká konference / International Scientific Conference    

Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje 

v České republice, Evropské unii a ve světě

Economic, Social and Legal Problems of Demographic Development 

in the Czech Republic, the European Union and Worldwide

Vědecká rada konference / Scientific board of the conference
 • Ing. Lucie Marková, Ph.D.  (rektorka SVŠES)
 • doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.  (prorektor SVŠES)
 • doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc. (vedoucí Katedry managementu a marketingu SVŠES)
 • doc. Ing. Miroslav Kuře, CSc. (Katedra managementu a marketingu SVŠES)
 • prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • PhDr. Peter Horváth, PhD. (děkan Fakulty sociálných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • PhDr. Michal Lukáč, PhD. (Fakulta sociálných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Prof. dr hab. Janusz Witkowski (Chairman of the Central Statistical Office of Poland, professor of the WSEPiNM)
 • Dr Krzysztof Wątorek (děkan právnické fakulty  WSEPiNM)
Organizační výbor konference / Organisation committee of the conference
 • Ing. Milan Hála 
 • Ing. Mgr. Magda Uxová, DiS.
 • Mgr. Věra Hudečková
 • Bc. Renáta Müllerová 

kontakt: konference@svses.cz