Novinky

19.06.2017 12:40

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

01.06.2017 10:29

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a humanitární právo

Program konference

8:30-9:00 registrace účastníků
9:00-9:15 Zahájení konference rektorkou SVŠES Ing. Lucií Markovou
9:15-9:30 úvodní slovo prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
(proděkan PF UK)
9:30-9:40 seznámení s obsahem konference doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
(vedoucí katedry, SVŠES)

I. tématický blok 9:40-11:20
Bezpečnost organizací

 • právní reglementace zajištění bezpečnosti organizace
 • krizové řízení
 • mezinárodní ochranné operace
 • Přestávka s občerstvením

II. tématický blok 11:40-13:20
Mezinárodní bezpečnost

 • bezpečnost v globalizovaném světě
 • mezinárodní terorismus
 • mezinárodní organizovaný zločin
 • šíření zbraní hromadného ničení
 • Přestávka s občerstvením

III. tématický blok 14:00-15:20
Mezinárodní humanitární právo

 • mezinárodní bezpečnost a ozbrojené konflikty
 • mezinárodní ozbrojené konflikty
 • ozbrojené konflikty nemající mezinárodní charakter
 • terorismus a ozbrojené konflikty
 • úloha a postavení tzv. soukromých osob (různých bezpečnostních agentur) v ozbrojených konfliktech
 • stíhání zločinů podle mezinárodního práva