Novinky

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Odborná praxe pro studenty bakalářského studia na SVŠES

Jedna z linií, pomocí které nacházejí studenti cestu do praktického pracovního života, je absolvování odborné praxe během studia.

Absolvováním odborné praxe student získá:

  • Konfrontuje své teoretické poznatky s praxí.
  • Tvůrčím způsobem se zapojí do vývojových a rozvojových programu organizací, do jejich řešení a realizace.
  • Vytvoří si pracovní návyky a schopnost komunikace nad odbornými problémy.
  • Shromáždí materiály k vytvoření a obhájení bakalářské práce.
  • Dokáže přijmout odpovědnost za výsledky jeho práce a rozhodnutí a spoluzodpovědnost na kolektivním rozhodnutí.
  • Praxe přispěje k sebepoznání, ke zhodnocení vlastní připravenosti a k zájmu pracovat ve vystudovaném oboru.
  • V organizaci, kde vykoná svou odbornou praxi, může nalézt své budoucí pracovní uplatnění.

2x během studia na odbornou praxi

Naši studenti vstupují na praxi do firem dvakrát - ve čtvrtém a šestém semestru, a to vždy na celý měsíc. Mezi jednotlivými vstupy je doporučeno studentům udržovat kontakt s firmou, případně do ní docházet, shromažďovat podklady k praktické části bakalářské práce a konzultovat ji se svými vedoucími. Za tímto účelem mají studenti na naší škole nevýukové pátky.
Cílem odborné praxe není jen získání zápočtu, nýbrž získání praktických zkušeností a rovnocenné zapojení studentů do života firem tak, aby byli firmě přínosem a současně si prakticky vyzkoušeli alespoň něco z toho, co se ve škole učí. Ne každá firma je schopna studentům kvalitní praxi umožnit, proto si firmy ke spolupráci velmi pečlivě vybíráme. Jsme velmi rádi, že takové firmy nacházíme a za spolupráci jsme opravdu vděčni. Ve firmách se studentům skutečně věnují, a to nejen po pracovní stránce, ale i po stránce odborného vedení bakalářské práce praktikujícího studenta, což mnohdy není vůbec jednoduché. Vedoucí bakalářských prací se pak účastní i obhajob těchto prací u státních závěrečných zkoušek.

Odbornou praxi studentům zajistíme

Odbornou praxi zajišťujeme studentům sami, dokonce i těm, kteří jsou zapojeni do práce v rodinných firmách doporučujeme absolvování odborné praxe jinde, aby měli možnost ověřit si, do jaké míry jsou schopni se sžít s jiným pracovním kolektivem, přizpůsobit se a plně se zapojit do pracovního procesu. S mnoha organizacemi spolupracujeme řadu let a neustále navazujeme spolupráce s dalšími, aby byla nabídka pro studenty dostatečně pestrá. Studenty se snažíme na praxe umístit tak, aby svou osobností a svými schopnostmi odpovídali potřebám organizací.  Má-li student konkrétní představu  o tom, co by si chtěl během praxe vyzkoušet a kam by chtěl směřovat, je jejich umístění na praxi snazší.

Studentům kombinované (dálkové) formy studia může být jako praxe uznáno působení ve firmě či instituci, v níž pracují

Odborné praxe organizované školou absolvují často i studenti kombinované formy studia, kteří nepracují ve studovaném oboru. Studující kombinovaného studia, kteří pracují ve studovaném oboru na pozicích, pro něž je vhodné mít vysokoškolské vzdělání, mohou požádat o uznání praxe. Nezřídka se však setkáváme s tím, že jsou tito studenti zvědaví na to, jak by uspěli v jiné firmě a praxi si vyžádají i přesto, že v oboru pracují.