Vzdělávací kurz

Finanční nástroje

Co Vám tento kurz přinese

V tomto kurzu se seznámíte se základním rozdělením finančních aktiv - majetkovými cennými papíry, dluhovými cennými papíry, finančními deriváty, .... Dále se naučíte účtovat o finančních aktivech, s jejich oceňováním a vykazováním.

Komu je kurz určen

Kurz je určen finančním manažerům, účetním, analytikům a dalším profesionálům. Kurz vyžaduje znalosti účetnictví na střední úrovni.

Obsah kurzu

Cenné papíry podle nového občanského zákoníku - xx hodin

  • vymezení pojmu a definice cenných papírů
  • formy cenných papírů
  • druhy cenných papírů

Cenné papíry podle zákona o obchodních korporacích - xx hodin

  • druhy akcií ????

Zákon o účetnictví a České účetní standardy - xx hodin

  • účtování a oceňování cenných papírů
  • inventarizace cenných papírů
  • opravné položky k finančnímu majetku
  • přecenění cenných papírů k rozvahovému dni

Vykazování a zveřejňování cenných papírů v účetní závěrce - xx hodin

Doplňkové informace

Vstupní požadavky
Vstupním požadavkem je znalost účetnictví na střední úrovni.

Časový průběh výuky
Výuka v pracovních dnech nebo o víkendech, výuka od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd.

Počet hodin
40 x 45 minut

Závěrečná zkouška 
Závěrečná zkouška je písemná a trvá 2 hodiny.

Zakončení                   
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o abosolvování kurzu".

Cena
bez DPH   (s DPH)
13.200 Kč (15.972 Kč)
25.080 Kč (30.346,80 Kč) pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
35.640 Kč (43.124,40 Kč) pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
44.880 Kč (54.304,80 Kč) pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Přihláška