Státní závěrečná zkouška ve specializaci Management v mezinárodním podnikání

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, probíhá ve dvou dnech.

Části státní závěrečné zkoušky

1. Ekonomie a management
    Zkouška je zaměřena na předměty společného základu – zahrnuje předměty:
         Makroekonomie v globálním světě
         Manažerská ekonomika
         Firemní finance
         Strategický management a inovace

2. Studijní specializace: Management v mezinárodním podnikání
    Zkouška je zaměřena na předměty, jejichž zvládnutí dotváří profil absolventa – zahrnuje předměty:
         Mezinárodní organizace a korporace
         Mezinárodní právo soukromé a obchodní
         Mezinárodní obchodní operace II

3. Obhajoba diplomové práce