Státní závěrečná zkouška ve specializaci Strategický management

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, probíhá ve dvou dnech.

Části státní závěrečné zkoušky

1. Ekonomie a management
    Zkouška je zaměřena na předměty společného základu – zahrnuje předměty:
         Makroekonomie v globálním světě
         Manažerská ekonomika
         Firemní finance
         Strategický management a inovace

2. Studijní specializace: Stategický management
    Zkouška je zaměřena na předměty, jejichž zvládnutí dotváří profil absolventa – zahrnuje předměty:
         Mezinárodní management
         Management lidských zdrojů
         Projektový management

3. Obhajoba diplomové práce