Co bude následovat po přihlášení ke studiu?

Budete pozváni k přijímacímu pohovoru

Termíny přijímacích pohovorů naleznete na stránce Důležité termíny.

Přijímacího pohovoru se nebojte

Probíhá v přátelské atmosféře a má tyto cíle:

 • zajímají nás Vaše představy o oboru, který chcete studovat a o Vašem budoucím uplatnění
 • zvolíte si cizí jazyky, které u nás budete chtít studovat
 • sdělíme si požadavky a nároky vztahující se k průběhu studia
 • seznámíme Vás s obsahem uzavírané Smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu

Uzavřete Smlouvu o poskytnutí vzdělání

Před zahájením studia se uzavírá Smlouva o poskytnutí vzdělání za úplatu. K jejímu podpisu si můžete přivést i další osobu či právníka. Po podpisu smlouvy uhradíte školné za první semestr.

Školné se platí vždy před zahájením semestru a to hotově nebo složenkou či bankovním převodem na účet školy.

Stanete se naším studentem

Naším studentem – členem naší akademické obce – se stanete v den uzavření Smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.

Co získáte jako student hned

 • možnost účastnit se velkého počtu prezenčních výukových hodin
 • erudované vyučující a výuku propojenou s praxí
 • kvalitní jazykovou přípravu
 • možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus
 • navážete nová přátelství s dalšími studenty
 • přístup k e-learningovým kurzům
 • celodenní přístup k počítačům a wi-fi síti
 • služby informačního centra
 • a mnoho dalšího

Další informace o bakalářském studiu.