Informácie pre uchádzačov zo Slovenska

Podmienky prijatia na štúdium

Pre magisterské odbory Strategický management a Management firemných financií:

  • ukončené bakalárske vzdelanie
  • študenti predkladajú overené fotokópie diplomu a dodatku k diplomu – Diploma supplement
  • uhradený poplatok 500,- Kč za podanie prihlášky na účet školy

Dalšie informácie

  • od študentov zo Slovenska sa nevyžaduje nostrifikácia ani úradný preklad dokladov o vzdelaní, ich vzdelanie je uznané automaticky
  • diplomovú prácu môžu odovzdať v češtine, alebo v slovenčine
  • študenti môžu v rámci programu Erasmus vycestovať na študijný či pracovný pobyt do zahraničia
  • škola nemá vlastné ubytovacie kapacity, môžeme však uchádzačov oboznámiť s aktuálnymi ponukami pre študentov našej školy

Rozdiely v požiadavkách na uchádzačov zo Slovenska a študentov z ostatných krajín:


 
Slovenský študent
Študent z inej cudzej krajiny
Nostrifikácia dokladov o vzdelaní
Nie
Áno
Úradný preklad dokladov o vzdelaní
Nie
Áno
Možnosť napísať diplomovú prácu v rodnom jazyku
Áno
Nie

Těšíme se na Vaši návštěvu