Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Sdělení o výsledcích přijímacího řízení na Soukromé vysoké škole ekonomických studií pro akademický rok 2014/15

dle § 3 vyhlášky MŠMT 343/2002 Sb.
Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 se konalo v období od ledna do října 2015

Programy, obory a specializace, pro které bylo vyhlášeno přijímací řízení

Přijímací řízení bylo vyhlášeno do programů – oborů – specializací:

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání

Forma přijímacího řízení

 • profesně orientovaný pohovor
 • absolventi SVŠES bakalářských oborů pohovor do navazujícího magisterského studia nekonají

Počet podaných přihlášek

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 2
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 1
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 38
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 13
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 10
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 0

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 4
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 6
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 1
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 17

Otevřené programy, obory, specializace

Vzhledem k počtu podaných přihlášek a následně uzavřených smluv o poskytnutí vzdělání za úplatu byly otevřeny následující studijní programy, obory, specializace.

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí

Podmínky pro přijetí

 • podání přihlášky
 • úspěšné vykonání profesně orientovaného pohovoru (absolventi bc. studia na SVŠES do nmgr. studia nekonají)
 • uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu
 • úhrada školného na první semestr studia

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 
   35 + 1 do vyššího ročníku
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 10 + 2 do vyššího ročníku
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 8 + 1 do vyššího ročníku

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 15

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí

 • 8 uchazečů nesplnilo podmínky přijetí
 • 9 uchazečů se nedostavilo k pohovoru

Počet přijatých uchazečů bez uchazečů přijatých na základě přezkumného řízení

 • počet přijatých uchazečů: 98

Počet přijatých uchazečů celkem

 • počet přijatých uchazečů: 98

Dne 20. 11. 2014 zpracoval Ing. Milan Hála, správce matriky SVŠES.