Novinky

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením

Realizace projektu

 • Na základě výběrové řízení byla zakoupena výpočetní technika pro členy realizačního týmu a pro provoz sítě.
 • Byl zakoupen software (Windows, Office, autorský systém ProAuthor a další), rovněž na základě výběrového řízení, a byl nainstalován na počítače členů realizačního týmu.
 • Byl zakoupen server a byl na něj nainstalován operační systém Linux. Byl zprovozněn a nastaven LMS Moodle a bylo nastaveno jeho automatické zálohování.
 • V říjnu 2006 proběhly dva prezenční kurzy pro autory a pracovníky technické a metodické podpory s názvy "Úvod do e-learningu" a "Metodika autorské práce". Pro autory byl uspořádán workshop o práci v prostředí autorského systému ProAuthor.
 • Od listopadu do března všichni členové realizačního týmu studovali e-learningové kurzy "Úvod do distančního vzdělávání I a II ", který pro ně otevřel partner projektu Západočeská univerzita v Plzni.
 • Pracovníci Katedry matematiky a informačních technologií byli proškoleni ve tvorbě animací pomocí programu Macromedia Flash 8 a v práci s programem Adobe Captivate.
 • V rámci publicity a propagace byl vyroben plakát s informacemi o projektu. Plakát byl umístěn do prostoru schodiště, kudy prochází každý, kdo přichází do budovy. Pravidelně vycházejí články s informacemi o projektech v našem školním časopise Lindnerova 1 SVŠES. Byly zveřejněny informace o projektu na některých webových stránkách, které jsou určeny pro lidi s tělesným postižením.
 • Již proběhlo osm kontrolních dnů, kdy jednotliví autoři porovnali mezi sebou své rozpracované kurzy a načerpali nové poznatky a nápady pro vylepšení svých kurzů. Kontrolních dnů se zúčastnují i zástupci partnera ze ZČU, kteří přinášejí cenné poznámky.
 • Byl úspěšně vyřešen problém s převodem kurzů z autorského systému do LMS systému Moodle a podařilo se opravit i některé drobné chyby v převodu.
 • Na serveru byla zveřejněna a zpřístupněna široké veřejnosti ukázka vytvářených kurzů.
 • Odborníci na distanční vzdělávání ze Západočeské Univerzity oponovali kurzy. Autoři zapracovali jejich připomínky.
 • Mgr. Jarmila Helmanová a Ing. Milan Hála přednesli příspěvek na mezinárodní konferenci "Konkurenceschopnost jako produkt inovací v celoživotním vzdělávání Silesian moodle moot 2007" s tématem Moodle a autoři, kteří nejsou zdatní v užívání výpočetní techniky.
 • 22. 10. byl záhájen pilotní běh obou kurzů.
 • V bezbariérové počítačové učebně proběhly úvodní tutoriály s účastníky pilotního běhu kurzů.
 • TNS AISA zpracovala pro potřeby projektu průzkum Vzdělávací potřeby osob samostatně výdělečně činných.
 • Realizoval se průzkum o vzdělávacích potřebách osob samostatně výdělečně činných se zaměřením na osoby s postižením. Jeho výsledky budou prezentovány na konferenci.
 • 22. 10. byl záhájen pilotní běh obou kurzů.
 • Pro větší zájem jsme prosloužili pilotní testování kurzů.
 • Ukončili jsme pilotní běh kurzů. Úspěšným absolventům jsme rozeslali certifikáty O úspěšném absolvování kurzu
 • 27. 6. úspěšně proběhla konference "E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením", která přinesla mnoho zajímavých podnětú pro vzdělávání tělesně postižených.
 • Ing. Lenka Fulínová propagovala projekt na vědecké konferenci v "Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost" konané v Ústí nad Labem