Novinky

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením

Realizace projektu

 • Na základě výběrové řízení byla zakoupena výpočetní technika pro členy realizačního týmu a pro provoz sítě.
 • Byl zakoupen software (Windows, Office, autorský systém ProAuthor a další), rovněž na základě výběrového řízení, a byl nainstalován na počítače členů realizačního týmu.
 • Byl zakoupen server a byl na něj nainstalován operační systém Linux. Byl zprovozněn a nastaven LMS Moodle a bylo nastaveno jeho automatické zálohování.
 • V říjnu 2006 proběhly dva prezenční kurzy pro autory a pracovníky technické a metodické podpory s názvy "Úvod do e-learningu" a "Metodika autorské práce". Pro autory byl uspořádán workshop o práci v prostředí autorského systému ProAuthor.
 • Od listopadu do března všichni členové realizačního týmu studovali e-learningové kurzy "Úvod do distančního vzdělávání I a II ", který pro ně otevřel partner projektu Západočeská univerzita v Plzni.
 • Pracovníci Katedry matematiky a informačních technologií byli proškoleni ve tvorbě animací pomocí programu Macromedia Flash 8 a v práci s programem Adobe Captivate.
 • V rámci publicity a propagace byl vyroben plakát s informacemi o projektu. Plakát byl umístěn do prostoru schodiště, kudy prochází každý, kdo přichází do budovy. Pravidelně vycházejí články s informacemi o projektech v našem školním časopise Lindnerova 1 SVŠES. Byly zveřejněny informace o projektu na některých webových stránkách, které jsou určeny pro lidi s tělesným postižením.
 • Již proběhlo osm kontrolních dnů, kdy jednotliví autoři porovnali mezi sebou své rozpracované kurzy a načerpali nové poznatky a nápady pro vylepšení svých kurzů. Kontrolních dnů se zúčastnují i zástupci partnera ze ZČU, kteří přinášejí cenné poznámky.
 • Byl úspěšně vyřešen problém s převodem kurzů z autorského systému do LMS systému Moodle a podařilo se opravit i některé drobné chyby v převodu.
 • Na serveru byla zveřejněna a zpřístupněna široké veřejnosti ukázka vytvářených kurzů.
 • Odborníci na distanční vzdělávání ze Západočeské Univerzity oponovali kurzy. Autoři zapracovali jejich připomínky.
 • Mgr. Jarmila Helmanová a Ing. Milan Hála přednesli příspěvek na mezinárodní konferenci "Konkurenceschopnost jako produkt inovací v celoživotním vzdělávání Silesian moodle moot 2007" s tématem Moodle a autoři, kteří nejsou zdatní v užívání výpočetní techniky.
 • 22. 10. byl záhájen pilotní běh obou kurzů.
 • V bezbariérové počítačové učebně proběhly úvodní tutoriály s účastníky pilotního běhu kurzů.
 • TNS AISA zpracovala pro potřeby projektu průzkum Vzdělávací potřeby osob samostatně výdělečně činných.
 • Realizoval se průzkum o vzdělávacích potřebách osob samostatně výdělečně činných se zaměřením na osoby s postižením. Jeho výsledky budou prezentovány na konferenci.
 • 22. 10. byl záhájen pilotní běh obou kurzů.
 • Pro větší zájem jsme prosloužili pilotní testování kurzů.
 • Ukončili jsme pilotní běh kurzů. Úspěšným absolventům jsme rozeslali certifikáty O úspěšném absolvování kurzu
 • 27. 6. úspěšně proběhla konference "E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením", která přinesla mnoho zajímavých podnětú pro vzdělávání tělesně postižených.
 • Ing. Lenka Fulínová propagovala projekt na vědecké konferenci v "Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost" konané v Ústí nad Labem