Novinky

08.03.2018 10:00
Milí přátelé z oblasti financí, vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018. Termíny najdete zde Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky...
27.02.2018 11:56
V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management. Těšíme se na Vaši účast.
22.02.2018 15:55
V březnu 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Přijďte zjistit, co můžete s Excelem dokázat. Více informací o termínech a obsahu
25.01.2018 10:37
Milí studenti, gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života. Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli. Sraz úspěšných absolventů v...
02.01.2018 11:50
V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipiňskiego w Kielcach
Fakulta sociálných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mezinárodní vědecká konference / International Scientific Conference    

Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje 

v České republice, Evropské unii a ve světě

Economic, Social and Legal Problems
of Demographic Development 

in the Czech Republic, the European Union and Worldwide

Pokyny pro autory / anglicky

Pokyny pro zveřejnění příspěvku

 1. Příspěvky na konferenci budou přijímány v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce (5-7 stran A4).
 2. Formát příspěvku: MS WORD, Times New Roman o velikosti 12b, řádkování 1,5, zarovnání do bloku, okraje 2,5 cm.
 3. Abstrakt:
  • rozsahu 10 řádků v anglickém a v jazyce příspěvku.
  • Abstrakt vložte do přihlašovacího formuláře nebo po přihlášení zašlete na adresu konference@svses.cz
 4. Struktura příspěvku
  • Nadpis – v jazyce přípěvku , velikost 18 b, tučné, na střed.
  • Nadpis – v anglické verzi, velikost 18 b, tučné, na střed.
  • Jméno a příjmení autora (autorů) bez titulů, velikost 12 b, tučné, na střed.
  • Abstrakt – (max. 10 řádků) v jazyce příspěvku, velikost 12 b, kurzíva.
  • Summary – v anglickém jazyce, velikost 12 b, kurzíva.
  • Klíčová slova – v jazyce příspěvku, velikost 12 b, kurzíva.
  • Keywords – v anglickém jazyce, velikost 12 b, kurzíva.
  • Název kapitoly – velikost 16 b, tučné
  • Název podkapitoly – velikost 12 b, tučné
  • Seznam použité literatury podle normy ČSN ISO 690.
  • Kontaktní adresa autora (autorů) – jméno, příjmení, tituly, adresa organizace, telefon, fax, e-mail.
 5. Obrázky, grafy, schémata, tabulky umístěte do textu v systému, který je kompatibilní s MS WORD.
 6. Příspěvky budou recenzované, za jazykovou úpravu odpovídá autor.
 7. Příspěvky vkládejte elektronicky do e-portálu SVŠES. Přihlašovací údaje Vám budou zaslány po přihlášení na konferenci.

Šablona pro tvorbu příspěvku je dostupná zde.

V případě, že příspěvek nebude odpovídat výše uvedené struktuře, nebude zařazený do sborníku.

Author Guidelines / Submission instructions for publishing the conference paper

 1. Conference papers will be accepted in Czech, Slovak, Polish and English in the extent of 5–7 pages (A4 format).
 2. Paper format: MS WORD, Times New Roman font size 12, line spacing 1.5, block alignment, margins 2.5 cm
 3. Abstract
  • 10 lines in English and the presentation language
  • An abstract is supposed to be put in an application form or, upon signing up, sent to: konference@svses.cz
 4. Structure of the paper
  • Title – in the language of the paper, font size 18 pt., bold, centred
  • Title – in  English, font size 18 pt., bold, centred
  • First name and surname of the author (authors) without academic degrees, font size 12 pt., bold, centred
  • Abstract (max. 10 lines) in the language of the paper, font size 12 pt., italic
  • Summary – in English, font size 12 pt., italic.
  • Key words – in the language of the paper, font size 12 pt., italic
  • Key words – in English, font size 12 pt., italic
  • Chapter heading – font size 16 pt., bold
  • Subchapter heading –font size 12 pt., bold
  • Sub-subchapter heading – font size 12 pt., bold
  • The list of sources according to ČSN ISO 690 norm
  • Contact address – first name and surname of the author (authors) with academic degrees, institution address, telephone, fax, email
 5. Pictures, graphs, diagrams and tables to be placed in the text in MS WORD compatible format
 6. Conference papers will be reviewed, the author(s) being responsible for the linguistic and stylistic appropriateness.
 7. The conference papers to be uploaded to   e-portal PUCES; the user name and password will be sent upon registration.

The paper template is available here.

In case the paper fails to comply with the above mentioned structure, it will not be included in the conference proceedings.