Novinky

22.02.2018 15:55
V březnu 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Přijďte zjistit, co můžete s Excelem dokázat. Více informací o termínech a obsahu
25.01.2018 10:37
Milí studenti, gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života. Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli. Sraz úspěšných absolventů v...
02.01.2018 11:50
V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací
02.01.2018 11:45
Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce. Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením: Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Pro...
21.11.2017 14:41
V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku. Těšíme se na Vaši účast.  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipiňskiego w Kielcach
Fakulta sociálných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mezinárodní vědecká konference / International Scientific Conference

Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje 

v České republice, Evropské unii a ve světě

Economic, Social and Legal Problems of Demographic Development 

in the Czech Republic, the European Union and Worldwide

Konferenční sborník / Conference proceedings.
sborník 
potisk 
celé CD
 konferenční sborník / conference proceedings (pdf) 
potisk CD / CD print (pdf)
obraz CD / CD image (iso)
I. blok   Demografie
  text 
prezentace
Makroekonomické aspekty demografického vývoje
doc. Ing. Miroslav Kuře, CSC., Ing. Lucie Marková, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
II. blok   Ekonomické aspekty spojené s demogragickým vývojem
  text Strategické ekonomické aspekty demografického vývoje
doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
  text
prezentace
Strategické rozhodování při segementaci trhu podle demografických kritérií
Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
  text Entrepreneurship Based on Innovation by Small Companies
Ing. Václav Hofman, Ph.D.
Vysoká škole zdravotnická v Praze
  text
prezentace
Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd
doc. Ing. Jaruše Krauseová, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
III. blok   Politické a sociální aspekty spojené s demografickým vývojem
  text
prezentace
Immgrant Economies: Demographic Threats Turned into Opportunities
PhDr. Karel Helman, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
  text Demography and diversity in political organization
PhDr. Viera Žúborová, Ph.D.
Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava SR
  text
prezentace
Vybrané sociální konsekvence demografického vývoje
doc. Ing. Michal Kavan, CSc., Ing. Lumír Al Dabagh
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
  text
prezentace
Ageeing population in smallest municipalities in Slovakia as a result of unsolved problem of fragmentation
PhDr. Richard Brix
Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava SR
  text Vliv demografického vývoje na terciární vzdělávání v České republice
Ing. Dagmar Jakubcová, Mgr. Libuše Páleníčková, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  text Příjezdový cestovní ruch jako specifická forma prostorové mobility obyvatelstva
Ing. Robin Koklar, Ph.D., doc. Ing., Josef Vlček, CSc.
Vysoká škola hotelová v Praze
  text
prezentace
The Impact of Global Demographic Factors on Leisure Time Spending
PhDr. Michal Lukáč, PhD.
Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava SR
  text
prezentace
Demografické problemy v současném Německu z jazykového hlediska
PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
  text Demografické a sociální aspekty zavádění virtuálních měn
Ing. Vladimír Ezr, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
IV. blok   Právní aspekty spojené s demografickým vývojem
  text
prezentace
Vliv migrace jako jednoho z demografických procesů na mezinárodní bezpečnost
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
  text
prezentace
Legal aspects of employing refugees in Poland
dr. Krzysztof Pawlicki, dr. Krzysztof Watorek
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polsko
  text Legal aspects of employing immigrants in Poland
dr. Krzysztof Pawlicki, dr. Krzysztof Watorek
Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polsko
  text
prezentace
Mezinárodně právní a ekonomické postavení cizinců (v ČR a ve vybraných zemích EU) z hlediska demografického vývoje
Ing. Mgr. Magda Uxová, DiS.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
  text
prezentace
Vliv demografického vývoje na sociální pojištění
Ing. Lenka Fulínová
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze
  text Social and Legal Challenges of Growing Muslim Population in Brussels
JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze