Novinky

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
 

Excelentní studentské odborné práce

Cílem je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací vznikajících v rámci plnění studijních povinností. Excelentní seminární práce se oceňují diplomem „Ocenění rektora". Excelentní bakalářské práci je udělován čestný titul „Excelentní bakalářská práce". Od roku 2012 je udělován i čestný tiul "Excelentní diplomová práce". Oba čestné tituly jsou předávány při promoci. K čestným titulům náleží i finanční ocenění.

Excelentní diplomová práce roku 2017

 • Efektivní řízení distribučních cest – Bc. Pavla Štokrová, studentka specializace Strategický management
 • Ocenění podniku – Dipl. Wirtsch. Ing. Josef Krejčí, student specializace Management firemních financí

Excelentní bakalářská práce roku 2016

 • Oprava a technické zhodnocení u dlouhodobého hmotného majetku – Radka Hermanová, studentka oboru Účetnictví
 • Vedení mezinárodního týmu v nadnárodní společnosti – Zuzana Krčmářová, studentka oboru Management organizací

Excelentní diplomová práce roku 2016

 • Finanční analýza podniku – Bc. Marek Filan, student specializace Management firemních financí
 • Analýza systému hodnocení pracovníků – Bc. Lenka Kracíková Hondlíková, studentka specializace Strategický management

Excelentní diplomová práce roku 2015

 • Ochrana mezinárodních investic a řešení sporů z nich vzniklých – Bc. Rudolf Lukeš, student specializace Mnanagement v mezinárodním podnikání
 • Vývoj personálního řízení – Bc. Jan Krampla, student specializace Strategický management
 • Konsolidovaná účetní závěrka na úrovni státu a její dopady do resortu MO ČR – Bc. Karla Distlerová, studentka specializace Management firemních financí

Excelentní bakalářská práce roku 2014

 • Metro a mimořádné události – Michal Stejskal, studenta oboru Management organizací
 • Účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku a jejich vliv na hospodářský výsledek vybrané účetní jednotky – Lenka Kracíková, studentka oboru Účetnictví

Excelentní diplomová práce roku 2014

 • Analýza procesu plánovaní a zajištění lidských zdrojů ve vybraném podniku – Bc. Vendula Jetenská, studentka specializace Strategický management
 • Odložená daň z příjmu z pohledu individuální společnosti a podnikových kombinací – Bc. Jitka Vlachová, studentka specializace Management firemních financí

Excelentní bakalářská práce roku 2013

 • Podnikatelský plán – Miloslav Müller, student oboru Management organizací
 • Implementace účetních odpisů v organizační složce státu – Ministerstvo obrany České republiky - Karla Distlerová, studentka oboru Účetnictví
 • Možnosti zajištění před riziky nezaplacení ze strany odběratele vrámci ČR a zahraničí - Marie Popilková

Excelentní diplomová práce roku 2013

 • Novodobé marketingové nástroje – Bc. Pavla Týcová, absolventka studijní specializace Strategický management
 • Projektové financování s využitím evropských dotací – Bc. Lucie Lopatová-Havlová, absolventka studijní specializace Management firemních financí

Excelentní bakalářská práce roku 2012

 • Působení nadnárodních společností v EU se zaměřením na právní aspekty poskytování IT služeb – Iveta Čadilová

Excelentní diplomová práce roku 2012

 • Analýza ekonomické výkonnosti podniku – Bc. Jan Veselý, student oboru Management, specializace Management firemních financí
 • Mezipodnikové srovnávání – Bc. Tomáš Novák

Excelentní bakalářská práce roku 2011

 • Hodnocení efektivnosti vybudování centra sdílených služeb – Magdaléna Kolínská, studentka oboru Management organizací
 • Konsolidovaná účetní závěrka a její sestavení dle české účetní legislativy – Halka Marethová, studentka oboru Účetnictví
 • Technické zabezpečení pobočky banky – Petr Vojtěch, student oboru Bezpečnostní management

Excelentní bakalářská práce roku 2009

 • Využití prostředků technického zabezpečení při ochraně majetku v automobilovém průmyslu – Stanislav Štefáček, student oboru Bezpečnostní management
 • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Lenka Boháčková, studentka oboru Účetnictví

Excelentní bakalářská práce roku 2008

 • Strategický marketing včetně projektové studie – Barbora Sádovská, studentka oboru Management organizací
 • Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU – Jaroslava Jechová, studentka oboru Účetnictví
 • Současné trendy ve fyzické ochraně jaderných zařízení – Radovan Starý, student oboru Bezpečnostní management
 • Fúze společnosti s ručením omezením a její účetní zachycení – Markéta Lehejčková, studentka oboru Účetnictví

Excelentní bakalářská práce roku 2007

 • Dlouhodobé zakázky a jejich vykazování podle českého účetnictví a podle IAS/IFRS – Libuše Hořejší, studentka oboru Účetnictví
 • Integrovaný systém řízení výroby – Lucie Danielová, studentka oboru Management organizací
 • Cesta ČR do Eurozóny, analýza dvouleté zkušenosti (od vstupu do EU) – Ondřej Svoboda, student oboru Management organizací

Excelentní bakalářská práce roku 2006

 • Rozpočet nákladů a výnosů a jejich účtování ve FN Motol – Věra Mozrová, studentka oboru Účetnictví
 • Energy Performance Contracting ve FN Motol – Zdeňka Maláčová, studentka oboru Management organizací