Novinky

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
 

Excelentní studentské odborné práce

Cílem je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací vznikajících v rámci plnění studijních povinností. Excelentní seminární práce se oceňují diplomem „Ocenění rektora". Excelentní bakalářské práci je udělován čestný titul „Excelentní bakalářská práce". Od roku 2012 je udělován i čestný tiul "Excelentní diplomová práce". Oba čestné tituly jsou předávány při promoci. K čestným titulům náleží i finanční ocenění.

Excelentní diplomová práce roku 2017

 • Efektivní řízení distribučních cest – Bc. Pavla Štokrová, studentka specializace Strategický management
 • Ocenění podniku – Dipl. Wirtsch. Ing. Josef Krejčí, student specializace Management firemních financí

Excelentní bakalářská práce roku 2016

 • Oprava a technické zhodnocení u dlouhodobého hmotného majetku – Radka Hermanová, studentka oboru Účetnictví
 • Vedení mezinárodního týmu v nadnárodní společnosti – Zuzana Krčmářová, studentka oboru Management organizací

Excelentní diplomová práce roku 2016

 • Finanční analýza podniku – Bc. Marek Filan, student specializace Management firemních financí
 • Analýza systému hodnocení pracovníků – Bc. Lenka Kracíková Hondlíková, studentka specializace Strategický management

Excelentní diplomová práce roku 2015

 • Ochrana mezinárodních investic a řešení sporů z nich vzniklých – Bc. Rudolf Lukeš, student specializace Mnanagement v mezinárodním podnikání
 • Vývoj personálního řízení – Bc. Jan Krampla, student specializace Strategický management
 • Konsolidovaná účetní závěrka na úrovni státu a její dopady do resortu MO ČR – Bc. Karla Distlerová, studentka specializace Management firemních financí

Excelentní bakalářská práce roku 2014

 • Metro a mimořádné události – Michal Stejskal, studenta oboru Management organizací
 • Účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku a jejich vliv na hospodářský výsledek vybrané účetní jednotky – Lenka Kracíková, studentka oboru Účetnictví

Excelentní diplomová práce roku 2014

 • Analýza procesu plánovaní a zajištění lidských zdrojů ve vybraném podniku – Bc. Vendula Jetenská, studentka specializace Strategický management
 • Odložená daň z příjmu z pohledu individuální společnosti a podnikových kombinací – Bc. Jitka Vlachová, studentka specializace Management firemních financí

Excelentní bakalářská práce roku 2013

 • Podnikatelský plán – Miloslav Müller, student oboru Management organizací
 • Implementace účetních odpisů v organizační složce státu – Ministerstvo obrany České republiky - Karla Distlerová, studentka oboru Účetnictví
 • Možnosti zajištění před riziky nezaplacení ze strany odběratele vrámci ČR a zahraničí - Marie Popilková

Excelentní diplomová práce roku 2013

 • Novodobé marketingové nástroje – Bc. Pavla Týcová, absolventka studijní specializace Strategický management
 • Projektové financování s využitím evropských dotací – Bc. Lucie Lopatová-Havlová, absolventka studijní specializace Management firemních financí

Excelentní bakalářská práce roku 2012

 • Působení nadnárodních společností v EU se zaměřením na právní aspekty poskytování IT služeb – Iveta Čadilová

Excelentní diplomová práce roku 2012

 • Analýza ekonomické výkonnosti podniku – Bc. Jan Veselý, student oboru Management, specializace Management firemních financí
 • Mezipodnikové srovnávání – Bc. Tomáš Novák

Excelentní bakalářská práce roku 2011

 • Hodnocení efektivnosti vybudování centra sdílených služeb – Magdaléna Kolínská, studentka oboru Management organizací
 • Konsolidovaná účetní závěrka a její sestavení dle české účetní legislativy – Halka Marethová, studentka oboru Účetnictví
 • Technické zabezpečení pobočky banky – Petr Vojtěch, student oboru Bezpečnostní management

Excelentní bakalářská práce roku 2009

 • Využití prostředků technického zabezpečení při ochraně majetku v automobilovém průmyslu – Stanislav Štefáček, student oboru Bezpečnostní management
 • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Lenka Boháčková, studentka oboru Účetnictví

Excelentní bakalářská práce roku 2008

 • Strategický marketing včetně projektové studie – Barbora Sádovská, studentka oboru Management organizací
 • Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU – Jaroslava Jechová, studentka oboru Účetnictví
 • Současné trendy ve fyzické ochraně jaderných zařízení – Radovan Starý, student oboru Bezpečnostní management
 • Fúze společnosti s ručením omezením a její účetní zachycení – Markéta Lehejčková, studentka oboru Účetnictví

Excelentní bakalářská práce roku 2007

 • Dlouhodobé zakázky a jejich vykazování podle českého účetnictví a podle IAS/IFRS – Libuše Hořejší, studentka oboru Účetnictví
 • Integrovaný systém řízení výroby – Lucie Danielová, studentka oboru Management organizací
 • Cesta ČR do Eurozóny, analýza dvouleté zkušenosti (od vstupu do EU) – Ondřej Svoboda, student oboru Management organizací

Excelentní bakalářská práce roku 2006

 • Rozpočet nákladů a výnosů a jejich účtování ve FN Motol – Věra Mozrová, studentka oboru Účetnictví
 • Energy Performance Contracting ve FN Motol – Zdeňka Maláčová, studentka oboru Management organizací