Novinky

20.10.2017 12:12

Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky? 

Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.

19.10.2017 13:20

V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development.

Těšíme se na Vaši účast.

12.10.2017 13:21

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý?

Těšíme se na Vaši účast.
 
09.10.2017 12:50

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme do 12. října 2017. Přijímáme do Bc. oborů Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Ing. oborů Strategický management, Management firemních financí, Management v mezinárodním podnikání.

Přihlášku můžete podat osobně, poštou či e-mailem. Po podání přihlášky si s Vámi dohodneme termín přijímacího pohovoru.

09.10.2017 12:03

Vážení studenti,

vyhlašujeme hlasování pro exkurzi a mimoškolní aktivity na akademický rok 2017/2018.

Informace o výběru a přihlášení naleznete zde.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Sdělení o výsledcích přijímacího řízení na Soukromé vysoké škole ekonomických studií pro akademický rok 2014/15

dle § 3 vyhlášky MŠMT 343/2002 Sb.
Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 se konalo v období od ledna do října 2015

Programy, obory a specializace, pro které bylo vyhlášeno přijímací řízení

Přijímací řízení bylo vyhlášeno do programů – oborů – specializací:

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání

Forma přijímacího řízení

 • profesně orientovaný pohovor
 • absolventi SVŠES bakalářských oborů pohovor do navazujícího magisterského studia nekonají

Počet podaných přihlášek

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 2
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 1
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 38
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 13
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 10
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 0

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 4
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 6
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 1
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 17

Otevřené programy, obory, specializace

Vzhledem k počtu podaných přihlášek a následně uzavřených smluv o poskytnutí vzdělání za úplatu byly otevřeny následující studijní programy, obory, specializace.

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí

Podmínky pro přijetí

 • podání přihlášky
 • úspěšné vykonání profesně orientovaného pohovoru (absolventi bc. studia na SVŠES do nmgr. studia nekonají)
 • uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu
 • úhrada školného na první semestr studia

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 
   35 + 1 do vyššího ročníku
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 10 + 2 do vyššího ročníku
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 8 + 1 do vyššího ročníku

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 15

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí

 • 8 uchazečů nesplnilo podmínky přijetí
 • 9 uchazečů se nedostavilo k pohovoru

Počet přijatých uchazečů bez uchazečů přijatých na základě přezkumného řízení

 • počet přijatých uchazečů: 98

Počet přijatých uchazečů celkem

 • počet přijatých uchazečů: 98

Dne 20. 11. 2014 zpracoval Ing. Milan Hála, správce matriky SVŠES.