Novinky

01.08.2017 10:49

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod.

Těšíme se na Vás.

31.07.2017 17:57

Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli

Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů:

 • Začínáme s Excelem
 • Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce
 • Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách
 • Kontingenční tabulky
 • Makra bez programování

Více na ittrochujinak.cz

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017)
- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

03.07.2017 09:52

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme průběžně po celou dobu prázdnin. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu července a srpna.

03.07.2017 08:43

Po dobu letních prádnin Vám budeme k dispozici v pracovních dnech (pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30 hodin, pátek od 9:00 do 14:30 hodin). Můžete nás navštívit osobně, zatelefonovat (284840027, 284841027) či poslat e-mail (info@svses.cz).

Přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Sdělení o výsledcích přijímacího řízení na Soukromé vysoké škole ekonomických studií pro akademický rok 2014/15

dle § 3 vyhlášky MŠMT 343/2002 Sb.
Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 se konalo v období od ledna do října 2015

Programy, obory a specializace, pro které bylo vyhlášeno přijímací řízení

Přijímací řízení bylo vyhlášeno do programů – oborů – specializací:

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání

Forma přijímacího řízení

 • profesně orientovaný pohovor
 • absolventi SVŠES bakalářských oborů pohovor do navazujícího magisterského studia nekonají

Počet podaných přihlášek

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 2
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 1
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 38
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 13
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 10
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 0

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 4
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 6
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 1
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 17

Otevřené programy, obory, specializace

Vzhledem k počtu podaných přihlášek a následně uzavřených smluv o poskytnutí vzdělání za úplatu byly otevřeny následující studijní programy, obory, specializace.

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí

Podmínky pro přijetí

 • podání přihlášky
 • úspěšné vykonání profesně orientovaného pohovoru (absolventi bc. studia na SVŠES do nmgr. studia nekonají)
 • uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu
 • úhrada školného na první semestr studia

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 
   35 + 1 do vyššího ročníku
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 10 + 2 do vyššího ročníku
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 8 + 1 do vyššího ročníku

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 15

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí

 • 8 uchazečů nesplnilo podmínky přijetí
 • 9 uchazečů se nedostavilo k pohovoru

Počet přijatých uchazečů bez uchazečů přijatých na základě přezkumného řízení

 • počet přijatých uchazečů: 98

Počet přijatých uchazečů celkem

 • počet přijatých uchazečů: 98

Dne 20. 11. 2014 zpracoval Ing. Milan Hála, správce matriky SVŠES.