Novinky

22.01.2018 11:58

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

02.01.2018 11:50

V lednu a únoru 2018 nabízíme cykly minikurzů pro studenty, jejich blízké, přátele, kolegy, zaměstnance i pro kohokoliv dalšího. Vybrat si můžete kteroukoliv lekci. Více informací

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

 • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
 • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
 • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Sdělení o výsledcích přijímacího řízení na Soukromé vysoké škole ekonomických studií pro akademický rok 2014/15

dle § 3 vyhlášky MŠMT 343/2002 Sb.
Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 se konalo v období od ledna do října 2015

Programy, obory a specializace, pro které bylo vyhlášeno přijímací řízení

Přijímací řízení bylo vyhlášeno do programů – oborů – specializací:

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání

Forma přijímacího řízení

 • profesně orientovaný pohovor
 • absolventi SVŠES bakalářských oborů pohovor do navazujícího magisterského studia nekonají

Počet podaných přihlášek

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 2
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 1
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 38
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 13
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 10
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 0

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 4
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 6
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 1
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 17

Otevřené programy, obory, specializace

Vzhledem k počtu podaných přihlášek a následně uzavřených smluv o poskytnutí vzdělání za úplatu byly otevřeny následující studijní programy, obory, specializace.

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí

Podmínky pro přijetí

 • podání přihlášky
 • úspěšné vykonání profesně orientovaného pohovoru (absolventi bc. studia na SVŠES do nmgr. studia nekonají)
 • uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu
 • úhrada školného na první semestr studia

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 
   35 + 1 do vyššího ročníku
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 10 + 2 do vyššího ročníku
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 8 + 1 do vyššího ročníku

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 15

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí

 • 8 uchazečů nesplnilo podmínky přijetí
 • 9 uchazečů se nedostavilo k pohovoru

Počet přijatých uchazečů bez uchazečů přijatých na základě přezkumného řízení

 • počet přijatých uchazečů: 98

Počet přijatých uchazečů celkem

 • počet přijatých uchazečů: 98

Dne 20. 11. 2014 zpracoval Ing. Milan Hála, správce matriky SVŠES.