Novinky

19.06.2017 12:40

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

01.06.2017 10:29

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Sdělení o výsledcích přijímacího řízení na Soukromé vysoké škole ekonomických studií pro akademický rok 2014/15

dle § 3 vyhlášky MŠMT 343/2002 Sb.
Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 se konalo v období od ledna do října 2015

Programy, obory a specializace, pro které bylo vyhlášeno přijímací řízení

Přijímací řízení bylo vyhlášeno do programů – oborů – specializací:

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání

Forma přijímacího řízení

 • profesně orientovaný pohovor
 • absolventi SVŠES bakalářských oborů pohovor do navazujícího magisterského studia nekonají

Počet podaných přihlášek

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 2
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 1
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 38
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 13
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 10
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 0

Navazující magisterské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 4
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 6
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 1
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 17

Otevřené programy, obory, specializace

Vzhledem k počtu podaných přihlášek a následně uzavřených smluv o poskytnutí vzdělání za úplatu byly otevřeny následující studijní programy, obory, specializace.

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací
  • Ekonomika a management – Účetnictví

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí

Podmínky pro přijetí

 • podání přihlášky
 • úspěšné vykonání profesně orientovaného pohovoru (absolventi bc. studia na SVŠES do nmgr. studia nekonají)
 • uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu
 • úhrada školného na první semestr studia

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí

Bakalářské studium

 • prezenční studium
  • Ekonomika a management – Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání: 
   35 + 1 do vyššího ročníku
 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management organizací: 10 + 2 do vyššího ročníku
  • Ekonomika a management – Účetnictví: 8 + 1 do vyššího ročníku

Navazující magisterské studium

 • kombinované studium
  • Ekonomika a management – Management – Strategický management: 9
  • Ekonomika a management – Management – Management v mezinárodním podnikání: 17
  • Ekonomika a management – Management – Management firemních financí: 15

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí

 • 8 uchazečů nesplnilo podmínky přijetí
 • 9 uchazečů se nedostavilo k pohovoru

Počet přijatých uchazečů bez uchazečů přijatých na základě přezkumného řízení

 • počet přijatých uchazečů: 98

Počet přijatých uchazečů celkem

 • počet přijatých uchazečů: 98

Dne 20. 11. 2014 zpracoval Ing. Milan Hála, správce matriky SVŠES.