Novinky

01.08.2017 10:49

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod.

Těšíme se na Vás.

31.07.2017 17:57

Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli

Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů:

  • Začínáme s Excelem
  • Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce
  • Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách
  • Kontingenční tabulky
  • Makra bez programování

Více na ittrochujinak.cz

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017)
- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením

Cíl konference

Hlavním cílem konference je umožnit setkání lidí, kteří se věnují tvorbě e-learningových kurzů pro další vzdělávání s lidmi zabývajícími se vzděláváním osob s postižením. Zváni jsou i všichni zájemci o další (celoživotní) vzdělávání prostřednictvím e-learningu.

Jsme přesvìdčeni, že toto setkání bylo inspirativní pro všechny zúčastněné.