Novinky

19.06.2017 12:40

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Těšíme se na Vás.

17.06.2017 09:36

Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných formátování dokumentu.

Kurz proběhne 29. 6. 2017 od 17 do 20 hodin. Přihlaste se e-mailem na jarmila.helmanova@gmail.com. Kurz je určen nejen studentům ale i veřejnosti.

Více informací o kurzu

06.06.2017 11:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná v pátek 30. června 2017 v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů ve 13:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen ve 14:00 hodin.

01.06.2017 10:29

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.

28.04.2017 19:00

V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska, Irska a Ukrajiny.

Více o konferenci si můžete přečíst zde.    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ekonomické a právní otázky zadluženosti ekonomik, podniků a domácností

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze, Česká republika
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovenská republika
Wyzsza Szkola Ekonomii i Prawa w Kielcach, Poland

pořádali

mezinárodní vědeckou konferenci
Ekonomické a právní otázky zadluženosti ekonomik, podniků a domácností
Economic and legal aspects of indebtedness of economies, enterprises and households

pod záštitou Ing. Lucie Markové, rektorky Soukromé vysoké školy ekonomických studií.

Konference se konala dne 23. listopadu 2012 v aule Soukromé vysoké školy ekonomických studií.

 
Tematické zaměření konference

  • zadluženost ekonomik (dopad zadluženosti na ekonomický růst, měnový kurz a platební bilanci, hodnocení ratingových agentur, problematika zadlužení zemí EU, ... )
  • zadluženost podniků (kapitálová struktura podniku, problematika druhotné platební neschopnosti, bankovní úvěry, pojištění vývozu, ...)
  • zadluženost domácností (dopady zadlužení domácností, bankovní nebankovní spotřebitelské úvěry, problematika lichvářských úroků, ...)

Program konference

PÁTEK 23. listopadu 2012
8:30 – 9:00


Registrace účastníků, snídaně
 

9:00 – 9:15

Zahájení konference
Ing. Lucie Marková, rektorka
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., prorektor
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

 

I. blok
moderuje doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., prorektor
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

9:15 – 9:35

Zadlužování české ekonomiky
Ing. Lucie Marková
rektorka, Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

9:35 – 9:55

Právní úprava rizik spojených s uzavíráním spotřebitelských smluv
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
prorektor, Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

9:55 – 10:15

Úspory domácností a ekonomický cyklus
Ing. Renáta Madzinová, Ph.D.
prorektorka, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovenská Republika

10:15 – 10:35

Financing innovation in terms indebtedness and the economic crisis
Piotr Hnidan, MA
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polsko

10:35 – 10:55

Problematika financování bydlení FOO v rámci KB
Ivan Minář, náměstek ředitele pobočky
Ing. Ivana Myšková, specialista hypotéčních úvěrů
Komerční banka, a. s. Praha

10.55 – 11.15

Oddlužení a majetkové poměry dlužníka
Mgr. Kristýna Krušinská
vedoucí Občanské poradny REMEDIUM

11:15 – 11:45


Přestávka, svačina

 

II. blok
moderuje Ing. Renáta Madzinová, Ph.D.
prorektorka Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovenská Republika

11:45 – 12:00

Zadluženost zemí Evropské unie
PhDr. Jana Marková, PhD.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

12:00 – 12:15

Systémové problémy globální ekonomiky
doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc.
vedoucí katedry managementu a marketingu, Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

12:15 – 12:30

Zadluženost ekonomik a možnost řešení
Ing. Barbara Kubešová
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze

12:30 – 12:45

Veřejné zadlužení: původ, dopady a možná řešení
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze

12:45 – 13:00

Economic and Social Development new EU Member States
Dr. Slawomir Pastuszka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im: prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polsko

13:00 – 13:15

Vliv činnosti ratingových agentur na stabilitu finančního trhu
Ing. Naďa Bláhová, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní v Praze

13:15 – 13:30


Diskuse k bloku I. a II.
 

13:30 – 14:30


Přestávka, oběd

 

III. blok
moderuje Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D., Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

14:30 – 14:45

Hodnocení úvěrové bonity obchodní společnosti
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
Vysoká škola finanční a správní v Praze

14:45 – 15:00

Sociální postavení spotřebitelů
Ing. Jakub Husák, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

15:00 – 15:15

Marketingové aspekty zadluženosti domácností
Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

15:15 – 15:30

Vývoj a očakávané dopady zadlženia domácností na Slovensku
Ing. Iveta Sedláková
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove, Slovenská republika

15:30 – 15:45

Zadluženost a otázky ekonomické a sociální udržitelnosti.
PhDr. Karel Preuss, CSc.
Bankovní institut vysoká škola v Praze

15:45 – 16:00

Vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
Bankovní institut vysoká škola v Praze

16:00 – 16:15

Morální aspekty zadlužení
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk
Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze

16:15 – 16:30

The impact of institutionalization of cooperation between businesses,
governments and universities on the region`s competitiveness on the example of the świętokrzyskie province (videokonference)
dr Agnieszka Piotrowska-Piątek
děkanka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im: prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polsko

16:30


Závěrečná diskuse

 

16:45


Závěr konference