Novinky

01.08.2017 10:49

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 10. a 24. 8. 2017 od 10:00 do 15:30 hod.

Těšíme se na Vás.

31.07.2017 17:57

Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli

Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů:

  • Začínáme s Excelem
  • Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce
  • Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách
  • Kontingenční tabulky
  • Makra bez programování

Více na ittrochujinak.cz

04.07.2017 09:25

Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů.

- Prezentační dovednosti (29. - 30. 8. 2017)
- Manažer (4. - 29. 9. 2017)
- Time management (5. - 6. 9. 17)
- MBTI (12. - 13. 9. 2017)
a další ...

03.07.2017 09:52

Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme průběžně po celou dobu prázdnin. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu července a srpna.

03.07.2017 08:43

Po dobu letních prádnin Vám budeme k dispozici v pracovních dnech (pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30 hodin, pátek od 9:00 do 14:30 hodin). Můžete nás navštívit osobně, zatelefonovat (284840027, 284841027) či poslat e-mail (info@svses.cz).

Přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ekonomické a právní otázky zadluženosti ekonomik, podniků a domácností

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze, Česká republika
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovenská republika
Wyzsza Szkola Ekonomii i Prawa w Kielcach, Poland

pořádali

mezinárodní vědeckou konferenci
Ekonomické a právní otázky zadluženosti ekonomik, podniků a domácností
Economic and legal aspects of indebtedness of economies, enterprises and households

pod záštitou Ing. Lucie Markové, rektorky Soukromé vysoké školy ekonomických studií.

Konference se konala dne 23. listopadu 2012 v aule Soukromé vysoké školy ekonomických studií.

 
Tematické zaměření konference

  • zadluženost ekonomik (dopad zadluženosti na ekonomický růst, měnový kurz a platební bilanci, hodnocení ratingových agentur, problematika zadlužení zemí EU, ... )
  • zadluženost podniků (kapitálová struktura podniku, problematika druhotné platební neschopnosti, bankovní úvěry, pojištění vývozu, ...)
  • zadluženost domácností (dopady zadlužení domácností, bankovní nebankovní spotřebitelské úvěry, problematika lichvářských úroků, ...)

Program konference

PÁTEK 23. listopadu 2012
8:30 – 9:00


Registrace účastníků, snídaně
 

9:00 – 9:15

Zahájení konference
Ing. Lucie Marková, rektorka
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., prorektor
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

 

I. blok
moderuje doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., prorektor
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

9:15 – 9:35

Zadlužování české ekonomiky
Ing. Lucie Marková
rektorka, Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

9:35 – 9:55

Právní úprava rizik spojených s uzavíráním spotřebitelských smluv
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
prorektor, Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

9:55 – 10:15

Úspory domácností a ekonomický cyklus
Ing. Renáta Madzinová, Ph.D.
prorektorka, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovenská Republika

10:15 – 10:35

Financing innovation in terms indebtedness and the economic crisis
Piotr Hnidan, MA
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polsko

10:35 – 10:55

Problematika financování bydlení FOO v rámci KB
Ivan Minář, náměstek ředitele pobočky
Ing. Ivana Myšková, specialista hypotéčních úvěrů
Komerční banka, a. s. Praha

10.55 – 11.15

Oddlužení a majetkové poměry dlužníka
Mgr. Kristýna Krušinská
vedoucí Občanské poradny REMEDIUM

11:15 – 11:45


Přestávka, svačina

 

II. blok
moderuje Ing. Renáta Madzinová, Ph.D.
prorektorka Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovenská Republika

11:45 – 12:00

Zadluženost zemí Evropské unie
PhDr. Jana Marková, PhD.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

12:00 – 12:15

Systémové problémy globální ekonomiky
doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc.
vedoucí katedry managementu a marketingu, Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

12:15 – 12:30

Zadluženost ekonomik a možnost řešení
Ing. Barbara Kubešová
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze

12:30 – 12:45

Veřejné zadlužení: původ, dopady a možná řešení
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze

12:45 – 13:00

Economic and Social Development new EU Member States
Dr. Slawomir Pastuszka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im: prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polsko

13:00 – 13:15

Vliv činnosti ratingových agentur na stabilitu finančního trhu
Ing. Naďa Bláhová, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní v Praze

13:15 – 13:30


Diskuse k bloku I. a II.
 

13:30 – 14:30


Přestávka, oběd

 

III. blok
moderuje Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D., Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

14:30 – 14:45

Hodnocení úvěrové bonity obchodní společnosti
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
Vysoká škola finanční a správní v Praze

14:45 – 15:00

Sociální postavení spotřebitelů
Ing. Jakub Husák, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

15:00 – 15:15

Marketingové aspekty zadluženosti domácností
Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

15:15 – 15:30

Vývoj a očakávané dopady zadlženia domácností na Slovensku
Ing. Iveta Sedláková
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove, Slovenská republika

15:30 – 15:45

Zadluženost a otázky ekonomické a sociální udržitelnosti.
PhDr. Karel Preuss, CSc.
Bankovní institut vysoká škola v Praze

15:45 – 16:00

Vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
Bankovní institut vysoká škola v Praze

16:00 – 16:15

Morální aspekty zadlužení
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk
Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze

16:15 – 16:30

The impact of institutionalization of cooperation between businesses,
governments and universities on the region`s competitiveness on the example of the świętokrzyskie province (videokonference)
dr Agnieszka Piotrowska-Piątek
děkanka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im: prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polsko

16:30


Závěrečná diskuse

 

16:45


Závěr konference